Jak pracuję

Dzięki kognitywnemu podejściu do rozwoju osobistego wspieram klientów w pogłębianiu samoświadomości, zwiększaniu poczucia własnej wartości,
pokonywaniu barier i wzmacnianiu motywacji do życia.
W tym celu stosuję trening personalny dzięki któremu pomagam przejść przez istotne zmiany życiowe (na przykład zmiana pracy, utrata pracy, rozpad związku, strata).

Coaching kognitywny to proces psychologiczny, w którym klient
(coachee) powinien otrzymać narzędzia do integracji świadomego i nieświadomego.

Kundalini joga to prawda, a prawda nie znosi fałszu.
Oddech to życie, dlatego łączę trening rozwoju osobistego z technikami oddechowymi, ale to Ty wybierasz jak wygląda sesja.
Klient CK to nie pacjent – sądzę bowiem, że każdy ma osobiste zasoby, aby pokonać życiowe pułapki choć niekiedy decyzja, aby się rozwijać to decyzja na wysiłek na wielką skalę.

Podczas sesji coachingowej moim zadaniem jest nie tyle pomoc Tobie w odnalezieniu rozwiązań problemów, co wyzwolenie Twojego potencjału oraz polepszenie efektów podejmowanych przez Ciebie decyzji. Działania jakie wystąpią podczas sesji oraz zadań domowych mają na celu zwiększyć Twoją
motywację i odzyskać poczucie sprawczości.

Zapraszam.