“Kim jest Nauczyciel Kundalini Jogi, czyli m.in. o tym, że joga nie należy do nikogo”.

Niniejszy wpis poświęcam wszystkim osobom i zjawiskom materialnym i niematerialnym, które wpłynęły i wpływają na mnie, pomagając mi ujrzeć szersze konteksty.

❣️

W Kundalini Jodze przywiązujemy dużą wagę do relacji. Czas, który jest teraz tj. Era Wodnika przenosi uwagę z jednostki (Era Ryb) na grupy, zespoły i społeczności. Jednak wielu z nas mentalnie nadal wybiera trwanie w dawnych przekonaniach traktujących m.in. o wyjątkowości jednostki, która zamiast łączyć/jednoczyć (Słowo “joga” znaczy Zjednoczenie) woli Odcinać, unikając tym samym bliskich relacji.

Poprzez Sangat (forma sanskryckiego terminu sangti, oznacza towarzystwo, wspólnotę i stowarzyszenie) czy też lepiej rozpoznawalne Kręgi Kobiet&Męskie Kręgi – budujemy siebie Dorosłą/Dorosłego. Na tym polega duchowa dojrzałość.

Na Kundalini Jodze żegnamy się sformułowaniem Sat Nam, które jasno wskazuje, co jest istotą tej praktyki – “Sat” oznacza prawdę, a “Nam” tożsamość. (Sat Nam w świętym języku Gurmukhi: ਸਤਿ ਨਾਮੁ tj. “Prawda jest moją tożsamością”). Im dłużej praktykuję tę mantrę, tym bardziej integruję swoje cienie (nie tylko blaski i głaski).

Bardziej filozoficznie – Nauczyciel Kundalini Jogi jest kanałem, przez który przejawia się aspekt Bhakti i Shakti. Słowo bhakti pochodzi od sanskryckiego rdzenia bhaj, „dawać i otrzymywać”. Ten aspekt osobowości może zamanifestować się jedynie wtedy, gdy spoczywa w ‘doskonałym obiekcie uczuć’.

Jak to rozumiemy?

W Bhagavad-gicie (poemacie Mahabharaty), gdzie Kriszna udziela wsparcia księciu Ardźuna, słyszymy, że w pełni bezinteresowne przekazywanie wiedzy przez nauczyciela – uczniowi, jest wtedy, gdy jest odwzajemnione tj. tylko miłość odwzajemniona jest spełniona. Nauczyciel względem ucznia realizuje Seva – nie bacząc na zyski, nie ustępuje w staraniach, aby przeprowadzić ucznia przez Jasność- Ciemność (Gu-Ru).

Prawdziwy Nauczyciel w zgodzie z przepływem z serca zachowuje umysł medytacyjny – wychodzi poza dualizm, a zatem nie ocenia i pozostaje neutralny. Gdy trafisz na Nauczyciela, który wychwala Twoje wysiłki, to znaczy nic innego jak to, że spełnia się Twoja indywidualna ścieżka poznania.

Nauczyciel to towarzysz na drodze wzrostu, lecz przestaje nim być (nigdy nim nie był) gdy uzurpuje sobie prawo do Twoich osiągnięć, czyli nie zachowuje neutralności ulegając emocjom.

Śakti jako aktywny (dynamiczny) aspekt Boga oznacza Jego inteligencję, wolę oraz zdolność kreacji i przejawiania się w świecie.

To znaczy, że Nauczyciel w Kundalini Jodze, który zawiera oba pierwiastki (Bhakti i Shakti) ma możliwość oddziaływania na dusze ludzkie. Będąc transcendentną osobą, robi to na drodze bezinteresownej miłości i tylko wtedy i w taki sposób.

Zauważ, czy osoba, od której czerpiesz zasługuje by być Twoim Gu-Ru? Zauważ, że druga osobą jest Tobą.

⭐️
⭐️
⭐️

Gu-Ru z sanskrytu, dosłownie „ciężki”, „ważny”, „czcigodny”, „przewodnik”[1], „ten który prowadzi z ciemności do światła”. Traktat Gurugita opisuje cechy, rolę oraz właściwą relację pomiędzy uczniami a guru. Objaśnia się, że sylaba gu oznacza ciemność, natomiast sylaba ru oznacza światło. Stąd wynika takie znaczenie tego tytułu, że prawdziwy guru rozprasza niewiedzę adepta i obdarza go światłem. Źródło – Wikipedia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *