O czym myślimy, gdy mówimy ”masz fajną aurę”.

Nasze relacje z otoczeniem zależą od wielu czynników,
a jednym z nich jest pole energetyczne, które emituje każda istota żywa, a także rośliny i niektóre przedmioty. Ów zwykle niewidzialny z łac. „wyziew, para, podmuch”
z gr. „podmuch, wiaterek, bryza” powoduje, że z jedną osobą czujemy się dobrze, a przy drugiej odczuwamy ciągły niepokój. Co za tym stoi ?

W 1975 dr David Hawkins stworzył test/badanie znane pod nazwą ‘mapa poziomów świadomości’, którego wyniki potwierdzają, że ludzkim zachowaniem kierują potężne wzorce energetyczne. Badania ukazały, że istnieją schematy „pól energii” będące aspektami samej świadomości, niezależnymi od indywidualnych tożsamości. Możemy zatem założyć istnienie pola nie­skończonego potencjału, samej świadomości, w której zawarte jest pole atraktorowe o potężnej mocy. W obrę­bi pola atraktorowego /przyciągającego znajdują się mniejsze pola, o stopniowo zmniejszającej się energii i mocy. Zatem poziom wibracji wg Hawkinsa jest mierzalny i co więcej wskazuje kierunek od ‘poziomu fałszu’ do ‘poziomu prawdy’, który jest wprost proporcjonalny do podnoszenia się wibracji. To na jakim poziomie świadomości właśnie się znajdujesz wpływa na energię życiową, którą dysponujesz i dystrybuujesz.

Ek Ong Kar…
Wszystko jest Jednym.

Jak opisuje zjawisko kanadyjski badacz energii kundalini: Neven Paar. “Pole elektromagnetyczne jest kombinacją energii elektrycznej i magnetycznej. Pola elektromagnetyczne to podstawowe pola generujące i podtrzymujące życie. Natomiast aura to elektromagnetyczne pole energii, które istnieje wokół każdej żywej i nieożywionej istoty we Wszechświecie. Ma kształt toroidalny, ponieważ torus jest preferowaną formą, której Wszechświat używa do tworzenia materii z energii. Torus składa się z osi centralnej i wirów na każdym końcu, które krążą energię.

Torus w przekroju przypomina dynamiczny pączek
z nieskończenie małą dziurką pośrodku. Większość dynamiki torusów zawiera aspekty męskie i żeńskie, gdzie energia w jednym krąży spiralnie, a w drugim w dół. Toroidalne pole energetyczne jest samowystarczalnym systemem, w którym energia nieustannie krąży. Symbol nieskończoności jest starożytną dwuwymiarową reprezentacją pola toroidalnego, ponieważ ma podobne właściwości: jest ciągły i samorównoważący. Reprezentuje także Źródło wszelkiego stworzenia. Źródło stworzyło wszystkie istniejące tori i jest z nimi nierozerwalnie połączone. Każdy człowiek i zwierzę żyjące na planecie Ziemia,
w tym sama planeta, ma swoją własną aurę. To samo dotyczy innych planet, a nawet galaktyk. Wszystkie aury we wszechświecie wpływają na siebie i żywią się sobą.
W końcu wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani. Wiele różnych ekosystemów w atmosferze ziemskiej, takich jak życie roślinne i zwierzęce, oceany, a nawet ameby
i organizmy jednokomórkowe, jest ze sobą powiązanych energetycznie. Poprzez dynamiczną wymianę energii uniwersalny układ toroidalny łączy każdą komórkę
i atom poprzez nasze ciała fizyczne i świadomość.”

Innym aspektem pola jest merkaba – wirujące pole światła, swoisty rydwan, którym podróżujemy pomiędzy planami egzystencji. Merkabą nazywamy prawidłowo funkcjonujące, rozwinięte pole energetyczne, które wirując przypomina rozległy stożek. To właśnie dzięki niej łączymy się z tymi, którzy mieli szansę dostroić się do wyższych poziomów. Osoba z aktywnym świetlistym polem ma moc uzdrawiania i ochrony. Jej moce są niemal nieograniczone, dlatego dobre praktyki duchowe mogą doprowadzić nas na prawdziwe wyżyny kontaktu w wyższym Ja. W przeciwieństwie do aury nie ma ona możliwości rozszerzania się i zawsze pozostaje w określonej wielkości.

Istnieje wiele medytacji na aktywację merkaby. Pierwszy raz na to pojęcie trafiłam na kursie metody silvy, która wykorzystuje wejście w stan alfa między innymi do rozwijania pola merkaby. Także w tej praktyce do uruchomienia świetlistego pola merkaby potrzebna jest ni mniej, ni więcej – czysta miłość oraz emocjonalny i duchowy rozwój. Możesz próbować dokonać tego za pomocą medytacji, czy wizualizacji. Ostatecznie to co istotne, to właśnie otwarte serce – zwykle najtrudniejszy RUCH.

Tylko osoba bezinteresownie dobra, otwarta na miłość, nie oceniająca ma szansę na skuteczną aktywację tego pola.

W praktyce kundalini mocno wpływamy na merkabę, która podobnie jak energetyka aury, zmienia postrzeganie rzeczywistości przez nas i tego jak rezonują z nami wszystkie istoty.

Sat Nam.

Zawarty cytat pochodzi z książki „Serpent Rising: The Kundalini Compendium” Neven Paar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *