Ustawienia Systemowe w Biznesie.

Ustawienia systemowe w biznesie wg metody Berta Hellingera są formą ustawień systemowych i służą rozwiązywaniu problemów, konfliktów, czy też zastojów a także wszelkich dylematów występujących w firmach rodzinnych, instytucjach, organizacjach dużych i małych.

Metoda Berta Hellingera pozwala odkryć/zobaczyć ukryte dynamiki firmy, oparte na relacjach nie tylko wśród pracowników, ale przede wszystkim w kontekście całościowym/historycznym – począwszy od założyciela, kolejnych właścicieli po bieżącą strukturę. Bowiem w każdej firmie istnieją ukryte wzorce zachowań, sposobu myślenia i działania, ograniczające możliwości wypełniania zadań i rozwoju firmy – ustawienie przywraca utracone lub nieistniejące zasady „porządku” w systemie.

Pracownicy, a także zarząd zwykle odwzorowują w pracy znane struktury z ich systemów rodzinnych. A zatem szukają sobie pozycji podobnej do tej jaką zajmowali lub zajmują w systemie rodziny pochodzenia. Na przykład niezależnie od komunikowanych intencji i kultury organizacji w każdej firmie są osoby, które czują się absolutnie niedoceniane. Jak się okazuje to jeden z wzorców przeniesionych z systemu rodzinnego. Inny przykład – ten, kto bierze na siebie zbyt dużo zadań w rodzinie pochodzenia np. wychowuje młodsze rodzeństwo lub nadmiernie opiekuje się rodzicami, bierze odpowiedzialność za całą rodzinę podobnie funkcjonuje w pracy.

Takich zależności istnieje i nakłada się bardzo wiele, a najistotniejsze są te, które zaczynają się „od góry” tj. od osoby właściciela, czy też dyrektora zarządzającego. Wyjście na jaw dominujących dynamik pozwala niejako ‘ustawić’ nowy ‘porządek’, co często ma związek ze stworzeniem np nowej struktury, czy też zrewidowania podziału obowiązków.

Podczas sesji ustawieniowej 1:1 (najlepiej z właścicielem), w zależności od tematu – problemu, wybiera się reprezentantów kluczowych osób z firmy, czy też poszczególne działy organizacji (np. za pomocą figurek).

Jeśli ustawienia są warsztatowe to reprezentanci idąc za swoim ruchem pokażą dynamiki panujące w firmie. Można tym samym zaobserwować prawdziwe relacje pomiędzy kadrą kierowniczą, pracownikami, a samym klientem, a nawet produktem/usługą. Uzdrawiając relacje , uzdrawiasz kondycję firmy.

Główne choć nie jedyne tematy ustawień firmowych to:

– Chaos organizacyjny niezależnie od ilości przedsięwziętych i używanych narzędzi organizujących

– Trudności w zespołach, działach – starcia, sprzeczki między członkami zespołu

– Nieprzestrzeganie porządku strukturalnego; brak autorytetu zarządu

– Brak/utrata misji, wizji, strategii, czyli także poczucia pewności dla kogo usługa lub produkt jest wytwarzany, co przecież przekłada się na wynik finansowy

– Nagłe zmiany kondycji firmy lub tego, jak jest postrzegana na rynku

Ustawienia biznesowe 1:1 – 500

Warsztat ustawień systemowych dla firm (10-15 osób) – 1500 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *