Ustawienia systemowe wg metody Berta Hellingera.

Znany niemiecki psychoterapeuta Bert Hellinger, zrewolucjonizował istotę terapii rodzinnej, rzucając światło na nieświadomą i często destrukcyjną lojalność występującą w rodzinach. Zauważył, że traumatyczne wydarzenia, takie jak przedwczesna śmierć rodzica, rodzeństwa czy dziecka, porzucenie, przestępstwo czy samobójstwo, mogą wywrzeć potężną siłę oddziałującą na późniejsze pokolenia. Członkowie rodziny, uwikłani w nieszczęścia z przeszłości, często kontynuują wzorce lęku, depresji, złości, poczucia winy, strachu, chronicznych chorób i niespełnionych związków. Silne wydarzenia, nawet jeśli miały miejsce kilka pokoleń wstecz - stają się raną, która przekazywana pokoleniowo nie zabliźnia się dopóki nie znajdzie się osoba, która zdecyduje przerwać utarty wzorzec.

Identyfikując to, co nazwał „porządkami miłości”, Hellinger zauważył, że aby miłość w rodzinie mogła płynąć w zdrowy sposób, należy przestrzegać pewnych zasad. I, że gdy te porządki zostaną naruszone, np. gdy dziecko nieświadomie ponosi los rodzica, pojawia się cierpienie i nieszczęście.
Hellinger w swych licznych publikacjach podkreślał, że każdy człowiek do prawidłowego rozwoju i szczęścia potrzebuje przede wszystkim przynależeć do systemu rodzinnego - jest to niezbywalne prawo. Dotyczy to w równym stopniu dzieci, które narodziły się martwe lub zostały abortowane, a także i sprawców, którzy weszli do systemu rodzinnego,a zwykle zostają odrzuceni z powodu popełnionego przestępstwa lub znęcania się. Jeśli którykolwiek członek rodziny zostanie zlekceważony, zapomniany, wykluczony lub w jakiś sposób pominięty, ktoś w późniejszym pokoleniu może powtórzyć jego los, dzieląc podobne nieszczęście. A zatem tylko wtedy, gdy uznamy i uhonorujemy trudny los tych, którzy nas poprzedzili, „Porządki Miłości” będą mogły zostać ponownie ustanowione, a tragedie i trudności przerwane.

Hellinger opracował skuteczną metodę ustawień rodziny, której zawsze jesteśmy częścią. Ten niezwykły proces pomaga przełamać destrukcyjne rodzinne wzorce, uzależnienia, choroby i niepowodzenia w spektakularny sposób pod jednym warunkiem - tylko i aż, gdy jesteśmy na to w pełni gotowi.