Inhale the future

exhale the past

Zapisz się na zajęcia

Justyna Tomczak
Justyna Tomczak
2024-04-23

Cudowna atmosfera na zajęciach, wszystko dla ciała i ducha w jednym miejscu.

Tomasz Węgrzyniak
Tomasz Węgrzyniak
2024-01-09

Agata to urodzony coach. Świetnie zna się na ludziach, dlatego często korzystam z jej wsparcia terapeutycznego. Polecam.

Ulecz umysł dzięki ciału.

Nie jesteś swoimi myślami.


Szukasz sposobu na poznanie samego siebie? Zadajesz sobie pytania czy to w ogóle możliwe? Chcesz odkryć jaki sposób myślenia ciebie wspiera?

Studio oddech

Skorzystaj z regularnej praktyki kundalini jogi, aby dostarczyć ciału energii, a w efekcie wpłynać na sposób myślenia.

Coaching

Trenuj ze mną umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami, rozwijając zakres elastyczności w zachowaniu.

Ustawienia systemowe

Zobacz jakie zasoby już masz i podziękuj za nie przodkom.

Przeramowanie

Odkryj moc treningu personalnego, skoncentrowanego na zmianie wg trzech kluczowych zasad: Użyteczności, Ekologii, Odpowiedzialności.

Odkrycie

Coaching to podejście mające na celu pomóc Ci wypracować gotowość na odkrycie prawdy.

Świadomość

Doświadcz połączenia wyobraźni i wiedzy specjalistycznej. Zadbaj o Ciało, Umysł i Duszę.

Niniejszy wpis poświęcam wszystkim osobom i zjawiskom materialnym i niematerialnym, które wpłynęły i wpływają na mnie, pomagając mi ujrzeć szersze konteksty.

❣️

W Kundalini Jodze przywiązujemy dużą wagę do relacji. Czas, który jest teraz tj. Era Wodnika przenosi uwagę z jednostki (Era Ryb) na grupy, zespoły i społeczności. Jednak wielu z nas mentalnie nadal wybiera trwanie w dawnych przekonaniach traktujących m.in. o wyjątkowości jednostki, która zamiast łączyć/jednoczyć (Słowo “joga” znaczy Zjednoczenie) woli Odcinać, unikając tym samym bliskich relacji.

Poprzez Sangat (forma sanskryckiego terminu sangti, oznacza towarzystwo, wspólnotę i stowarzyszenie) czy też lepiej rozpoznawalne Kręgi Kobiet&Męskie Kręgi – budujemy siebie Dorosłą/Dorosłego. Na tym polega duchowa dojrzałość.

Na Kundalini Jodze żegnamy się sformułowaniem Sat Nam, które jasno wskazuje, co jest istotą tej praktyki – “Sat” oznacza prawdę, a “Nam” tożsamość. (Sat Nam w świętym języku Gurmukhi: ਸਤਿ ਨਾਮੁ tj. “Prawda jest moją tożsamością”). Im dłużej praktykuję tę mantrę, tym bardziej integruję swoje cienie (nie tylko blaski i głaski).

Bardziej filozoficznie – Nauczyciel Kundalini Jogi jest kanałem, przez który przejawia się aspekt Bhakti i Shakti. Słowo bhakti pochodzi od sanskryckiego rdzenia bhaj, „dawać i otrzymywać”. Ten aspekt osobowości może zamanifestować się jedynie wtedy, gdy spoczywa w ‘doskonałym obiekcie uczuć’.

Jak to rozumiemy?

W Bhagavad-gicie (poemacie Mahabharaty), gdzie Kriszna udziela wsparcia księciu Ardźuna, słyszymy, że w pełni bezinteresowne przekazywanie wiedzy przez nauczyciela – uczniowi, jest wtedy, gdy jest odwzajemnione tj. tylko miłość odwzajemniona jest spełniona. Nauczyciel względem ucznia realizuje Seva – nie bacząc na zyski, nie ustępuje w staraniach, aby przeprowadzić ucznia przez Jasność- Ciemność (Gu-Ru).

Prawdziwy Nauczyciel w zgodzie z przepływem z serca zachowuje umysł medytacyjny – wychodzi poza dualizm, a zatem nie ocenia i pozostaje neutralny. Gdy trafisz na Nauczyciela, który wychwala Twoje wysiłki, to znaczy nic innego jak to, że spełnia się Twoja indywidualna ścieżka poznania.

Nauczyciel to towarzysz na drodze wzrostu, lecz przestaje nim być (nigdy nim nie był) gdy uzurpuje sobie prawo do Twoich osiągnięć, czyli nie zachowuje neutralności ulegając emocjom.

Śakti jako aktywny (dynamiczny) aspekt Boga oznacza Jego inteligencję, wolę oraz zdolność kreacji i przejawiania się w świecie.

To znaczy, że Nauczyciel w Kundalini Jodze, który zawiera oba pierwiastki (Bhakti i Shakti) ma możliwość oddziaływania na dusze ludzkie. Będąc transcendentną osobą, robi to na drodze bezinteresownej miłości i tylko wtedy i w taki sposób.

Zauważ, czy osoba, od której czerpiesz zasługuje by być Twoim Gu-Ru? Zauważ, że druga osobą jest Tobą.

⭐️
⭐️
⭐️

Gu-Ru z sanskrytu, dosłownie „ciężki”, „ważny”, „czcigodny”, „przewodnik”[1], „ten który prowadzi z ciemności do światła”. Traktat Gurugita opisuje cechy, rolę oraz właściwą relację pomiędzy uczniami a guru. Objaśnia się, że sylaba gu oznacza ciemność, natomiast sylaba ru oznacza światło. Stąd wynika takie znaczenie tego tytułu, że prawdziwy guru rozprasza niewiedzę adepta i obdarza go światłem. Źródło – Wikipedia.